Szczegóły wizyty Jakub Matera Świątynia Nieba, Cesarski Ołtarz Ofiarny w Pekinie

Jakub był tutaj

2000
sierpie