Szczegóły wizyty Beata Pęcak Świątynia Nieba, Cesarski Ołtarz Ofiarny w Pekinie

Beata był tutaj

2005
wrzesie