Szczegóły wizyty Sylwia Schwartz Drewniane cerkwie regionu karpackiego w Polsce i na Ukrainie (wspólnie z Ukrainą)

Sylwia był tutaj

2020
stycznia