Szczegóły wizyty Sylwia Schwartz Malowane kościoły w regionie Troodos (wpis rozszerzony w 2001)

Sylwia był tutaj

2020
lutego