Szczegóły wizyty Paweł Kubacki Drewniane cerkwie regionu karpackiego w Polsce i na Ukrainie (wspólnie z Ukrainą)

Paweł był tutaj

2020
stycznia
  • ...

      5.01.2020 - Żółkiew (jedynie z zewnątrz - cerkiew w remoncie, ikonstas w renowacji)