Szczegóły wizyty Rafał Prehistoryczna sztuka naskalna w dolinie Côa i paleolityczna sztuka naskalna w Siega Verde

Rafał był tutaj

2019
sierpnia