Szczegóły wizyty Rafał Staniszewski Stećci - średniowieczne cmentarze z kamiennymi nagrobkami (wspólnie z Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją, Czarnogórą i Serbią)

Rafał był tutaj

2019
lipca