Szczegóły wizyty Jakub Matera Pałac i Opactwo Westminsterskie oraz kościół św. Małgorzaty w Londynie

Jakub był tutaj

2002
czerwca