Szczegóły wizyty Jakub Matera Zespół zabytkowy Majdan-e Imam w Isfahanie

Jakub był tutaj

2001
January