Szczegóły wizyty Jakub Matera Miejsce narodzin Jezusa: Bazylika Narodzenia Pańskiego i Droga Pielgrzymów w Betlejem

Jakub był tutaj

1998
lipiec