Szczegóły wizyty Adam Kobiernik Kutná Hora – Stare Miasto z kościołem św. Barbary i katedra Mariacka w dzielnicy Sedlec

Adam był tutaj

2018
maja