Szczegóły wizyty Rafał Nowoczesne miasto Brasilia

Rafał był tutaj

2018
luty
  • ...

      To futurystyczne miasto modernizmu zostało zaprojektowane zgodnie z nowatorskimi wówczas ideami Le Corbusiera, Oscara Niemeyera, Lucio Costy,  Idee modernizmu zakładały konieczność zapewnienia mieszkańcom słońca, przestrzeni i zieleni, a także oddzielenie stref mieszkalnych od stref przemysłowych, administracyjnych i handlowych. Nową stolicę państwa Brasilię wybudowano w rekordowym tempie trzech i pół roku. Władze podnosiły hasła o konieczności zrealizowania skoku cywilizacyjnego i zobowiązanie do "50 lat rozwoju w 5 lat", czego symbolem miała stać się Brasilia. Materiały budowlane musiały być transportowane na plac budowy na pustkowiu często samolotami. Modernistyczna i unikalna w skali świata koncepcja Brasilii okazała się kontrowersyjna, jednakże zyskała światową sławę stając się przedmiotem niekończącej się do dziś dyskusji architektów, publicystów i historyków i bywała chwalona, a także krytykowana jako miasto wybudowane wbrew potrzebom człowieka, przyrodzie i prawom ekonomicznym. Jurija Gagarin, który odwiedził Brasilię w 1961 roku stwierdził "Mam wrażenie, że wylądowałem na innej planecie, nie na Ziemi...".