Szczegóły wizyty Rafał Średniowieczny zespół miejski Torunia

Rafał był tutaj

2014
wrzenia
  • ...

      Prawdziwy Kraków północy. Naprawdę warto zwiedzić to piękne miasto gotyku, piernika i Kopernika.