Szczegóły wizyty Bartosz Gajewski Drewniane cerkwie regionu karpackiego w Polsce i na Ukrainie (wspólnie z Ukrainą)