Szczegóły wizyty Kinga Półchłopek Zespół cerkwi wykutych w skale w Iwanowie

Kinga był tutaj

2008
lipca