Szczegóły wizyty Bartosz Gajewski Stare Miasto w Zamościu – przykład renesansowej zabudowy miejskiej