Szczegóły wizyty Adam Bączar Park Narodowy Los Glaciares

Adam był tutaj

2016
stycznia
  • ...

      PN Los Glaciares obejmuje kilka lodowców m. in. Perito Moreno. Oprócz lodowców są tutaj również bardzo popularne wśród wspinaczy  szczyty Cerro Torre i Fitz Roy. Najpierw jedziemy na lodowiec Perito Moreno. Cały park jest dobrze przygotowany do obsługi ruchu turystycznego. Na wjeździe otrzymujemy folder  i szczegółowe informacje co możemy tutaj zobaczyć. Wygodne, dobrze zabezpieczone ścieżki spacerowe poprowadzone są w sposób pozwalający na doskonałą obserwację tego , co dzieje się na lodowcu.  Następnego dnia jedziemy na drugi koniec PN Los Glaciares zobaczyć monumentalne ściany Cerro Torre  i Fitz Roy. Niestety , tym razem szczęście nam nie dopisuje i możemy podziwiać tylko panoramę otaczających te szczyty niższych gór , a główni aktorzy pozostają cały czas w chmurach.