Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Stare Miasto Sighișoary

Rafał był tutaj

2015
sierpnia
Cena za wstęp

5 RON

Najlepszy czas na zwiedzanie

Lato

Wieża zegarowa