Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Drewniane cerkwie Marmaroszu

Rafał był tutaj

2015
sierpie
Cena za wstęp

5 RON

Najlepszy czas na zwiedzanie

Lato

  • ...

      Drewniana cerkiew pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Marii Dziewicy w Ieud.
     
Drewniana cerkiew pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Marii Dziewicy w Ieud.
Drewniany kompleks klasztorny Barsana
Desestki - kościół św. Paraskewy.
Budesti - kościół św. Mikołaja
Barsana - kościół Ofiarowania NMP.