Szczegóły wizyty Przemysław Morek Stare Miasto w Zamościu – przykład renesansowej zabudowy miejskiej

Przemysław był tutaj

2009
lipiec