Szczegóły wizyty Przemysław Morek Nabrzeża Sekwany w Paryżu

Przemysław był tutaj

1997
lipca