Szczegóły wizyty Przemysław Morek Opactwo Sankt Gallen

Przemysław był tutaj

1996
lipiec
  • ...

      oprócz opactwa zwiedzamy miasto z kamieniczkami wyposażonymi w charakterystyczne wykusze