Szczegóły wizyty Elżbieta Jordan Bardejów – średniowieczne miasto obronne; dobrze zachowany zespół miejski z dzielnicą żydowską