Szczegóły wizyty Rafał Cerkiew Bojańska koło Sofii

Rafał był tutaj

2008
lipca