Szczegóły wizyty Rafał Budapeszt – panorama nabrzeży Dunaju (m.in. Góra Gellerta), dzielnica zamkowa w Budzie i Andrássy út

Rafał był tutaj

2007
wrzenia