Szczegóły wizyty Rafał Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni

Cena za wstęp

42 zł / 30 zł w sezonie, 32 zł / 25 zł poza sezonem

Najlepszy czas na zwiedzanie

cały rok