Szczegóły wizyty Rafał Nabrzeża Sekwany w Paryżu

Rafał był tutaj

1992
sierpnia