Szczegóły wizyty Rafał Pałac i Opactwo Westminsterskie oraz kościół św. Małgorzaty w Londynie