Szczegóły wizyty Beata Pęcak Dzieła Antoniego Gaudiego w Barcelonie

Beata był tutaj

2001
sierpnia