Szczegóły wizyty Beata Pęcak Bardejów – średniowieczne miasto obronne; dobrze zachowany zespół miejski z dzielnicą żydowską

Beata był tutaj

2012
marca