Szczegóły wizyty Rafał Kutná Hora – Stare Miasto z kościołem św. Barbary i katedra Mariacka w dzielnicy Sedlec

Rafał był tutaj

2018
maja