Szczegóły wizyty Beata Pęcak Miejsce narodzin Jezusa: Bazylika Narodzenia Pańskiego i Droga Pielgrzymów w Betlejem

Beata był tutaj

2004
kwiecie