Szczegóły wizyty Beata Pęcak Pomnik Pokoju w Hiroszimie (Katedra Genbaku)

Beata był tutaj

2013
sierpie