Szczegóły wizyty Beata Pęcak Ławra Peczerska i Sobór Mądrości Bożej (Sofijski) w Kijowie

Beata był tutaj

2004
maja