Szczegóły wizyty Rafał Zespół zabytkowy w Galle wraz z fortyfikacjami

Rafał był tutaj

2014
marca