Szczegóły wizyty Beata Pęcak Katedra, Opactwo św. Augustyna i romańsko-gotycki kościół św. Marcina w Canterbury

Beata był tutaj

2007
sierpnia