Szczegóły wizyty Beata Pęcak Drewniane cerkwie regionu karpackiego w Polsce i na Ukrainie (wspólnie z Ukrainą)

Beata był tutaj

2008
czerwca