Szczegóły wizyty Gabriela Wilk Bardejów – średniowieczne miasto obronne; dobrze zachowany zespół miejski z dzielnicą żydowską

Gabriela był tutaj

2022
sierpnia