Szczegóły wizyty Gabriela Wilk Drewniane cerkwie regionu karpackiego w Polsce i na Ukrainie (wspólnie z Ukrainą)

Gabriela był tutaj

2022
lipca