Szczegóły wizyty Gabriela Wilk Stralsund i Wismar – średniowieczne miasta hanzeatyckie

Gabriela był tutaj

2021
grudnia