Szczegóły wizyty Wojciech Wojnar Obszar Chroniony Środkowej Amazonki (z Parkim Narodowym Jaú)