ALMADEN – KOPALNIA RTĘCI (25.10.2022R


Aby zobaczyć podziemia kopalni będziemy musieli pojechać do Słowenii, ponieważ ten wpis na listę UNESCO obejmuje dwie kopalnie: Almaden i Idriję. W Almaden obejrzeliśmy wystawę, pomnik poświęcony górnikom, z zewnątrz szpital i miasteczko , w którym mieszkali górnicy. Turyści indywidualni mogą zwiedzić podziemia kopalni tylko w piątek , sobotę i niedzielę. Rtęć wydobywano w tym miejscu od starożytności. Warto zauważyć , że w ogóle rtęć wydobywano tylko w kilku miejscach na świecie. Bardzo ciekawy był nasz dzisiejszy przejazd do Almaden, który prowadził przez ciągnące się kilometrami dehesy. To ogrodzone pastwiska, na których rosną dęby , w tym ostrolistne, korkowe. Ich żołędzie są ulubionym przysmakiem czarnych świń, a z kolei szynka z tych świń jest najdroższą szynką świata ok. 200 euro za kilogram.


Komentarze