HISZPAŃSKI RENESANS – UBEDA I BAEZA (23-24.10.2022R.)


Hiszpański renesans zbiegł się w czasie z wyparciem islamu z terenów obecnej Hiszpanii oraz połączeniem Aragonii i Kastylii. Istotny wkład Hiszpanii w sztukę renesansu to rozwój kamieniarstwa. Mistrzem w tym fachu okazał się Andres de Vandelvira. Jego pomnik stoi na Plaza Vazquez de Molina przed Bazyliką Santa Maria de los Reales Alcazares. W dwóch miastach , w Ubedzie i Baezie zachowało się najwięcej zabytków z tego okresu. Dlatego też one zostały wpisane na listę UNESCO. Wokół obu miast, po kilkadziesiąt km w każdą stronę, ciągną się plantacje oliwek.


Komentarze