OSSUCIO (06.06.2021R.)


W związku z pogarszającym się dostępem do Ziemi Świętej (z powodu muzułmanów), po Soborze Trydenckim w Europie zaczęły powstawać miejsca mające naśladować Drogę Krzyżową w Jerozolimie. Wybierając miejsce szukano takiego, które topograficznie przypominałoby Ziemię Świętą. Na przełomie XVI i XVII w. wybudowano we Włoszech zespół 9 kościelnych budynków  o nazwie Sacri Monti. My wybraliśmy Ossucio poświęcone Najświętszej Marii Pannie. Czternaście zdobionych malowidłami i rzeźbami kaplic (14 stacji Drogi Krzyżowej) położonych na zboczu góry prowadzi do sanktuarium znajdującego się na szczycie.


Komentarze