CAPO DI PONTE W DOLINIE VALCAMONICA (04-05.06.2021R.)


Zanim dotarliśmy do Capo di Ponte zwiedziliśmy Trydent. Tutaj w latach 1545 -1563 odbył się Sobór Trydencki jako odpowiedź na reformację. U nas dekrety, które zapadły na soborze przyjął Zygmunt August w Parczewie.

 Okolice Capo di Ponte leżącego w dolinie Valcamonica słyną z rysunków naskalnych , z których najstarsze liczą 8 tysięcy lat. Zaczęliśmy od zwiedzenia muzeum. Tutaj też dowiedzieliśmy się, że jeszcze możemy obejrzeć Parco Nazionale Rupestri.  Tego dnia byliśmy ostatnimi zwiedzającymi . Oglądaliśmy rysunki ludu Camoni przedstawiające myśliwych , zwierzęta, zajęcia rolnicze itp. Udostępniona do zwiedzania była jedynie trasa niebieska, która prowadziła pomiędzy skałami w taki sposób, że można zobaczyć najciekawsze rysunki na tym terenie. 


Komentarze