AUGSBURG – SYSTEM ZARZĄDZANIA WODĄ (30.08.2020R.)


W Augsburgu na listę UNESCO wpisany został system zarządzania wodą , a my mamy ogromne szczęście oglądając jego pełną funkcjonalność. Przez cały czas naszego pobytu w mieście nie pada, lecz leje jak z cebra. Najpierw obejrzeliśmy główne ujęcie wody dla miasta, potem zwiedzamy miasto z licznymi fontannami, które stanowią element tego systemu.


Komentarze