SCHOKLAND (UNESCO)


Miejscowość Schokland w średniowieczu znajdowała się na pólwyspie, który w wyniku podnoszenia się poziomu morza stał się wyspą. W XX w. Schokland i okolice zostały przyłączone do lądu . Ziemie te wydarte morzu stały sie holenderskim symbolem walki z wielka wodą o ziemię. 


Komentarze