GRAND HORNU (UNESCO) - UTOPIJNA ARCHITEKTURA


Grand Hornu to kopalnia i miasto robotnicze zaprojektowane na początku XIX w. Stanowi przykład utopijnej architektury z początków epoki industrialnej w Europie. 


Komentarze