WINDY NA KANALE CENTRALNYM (UNESCO)


Na przełomie XIX i XX w. zbudowano 8 hydraulicznych podnośników łodzi. Nadal  czynne są cztery windy na Kanale Centralnym (Belgia). Windy usprawniały przewóz statków na obszarze kanału pomiędzy rzekami Mozą i Skaldą. To unikatowy zabytek sztuki technicznej.  


Komentarze