KIM BYŁY BEGINKI? (28.06.2020R.)


W belgijskim Mechelen po raz pierwszy zetknęliśmy się z beginkami, kobietami, których nie obowiązywały śluby zakonne, ale które tworzyły zamknięte wspólnoty. W czasie pobytu w takiej wspólnocie obowiązywała ich czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Na potrzeby wspólnoty zajmowały się m.in. tkactwem, koronkarstwem, praniem, robieniem na drutach , opiekowały się chorymi.  Beginaże, czyli miejsca, w których żyły beginki powstawały w średniowieczu we Flandrii. Otoczone murem mieściły domy, kościół, budynki gospodarcze, ogród itp. Ostatnia na świecie beginka zmarła w Belgii w 2013r.  W Mechelen przy Katedrze Św. Rumolda znajduje się XIV-wieczna dzwonnica , która razem z innymi miejskimi wieżami strażniczymi tzw. beffroi (we Flandrii, Walonii i północnej Francji) wpisana została na listę UNESCO.


Komentarze